• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

DAAROM...

Daarom...

Wij hebben een duidelijke missie

“Leren om te leven” staat voor de rugzak die, wanneer onze kinderen de school verlaten, gevuld is om de wijde wereld in te trekken. Naast de cognitieve vakken hebben ze ook geleerd om; voor zichzelf op te komen, voor een groep mensen te spreken, op het podium te durven staan, jezelf te mogen zijn, rekening te houden met een ander, mee te mogen denken en dat je van en met elkaar het meeste leert.

We zijn een school met een positieve, open sfeer

Belangrijk voor ons is dat iedereen zich hier thuis voelt. Kinderen, ouders en teamleden. Deuren staan open, ouders zijn welkom in de groep, personeel is toegankelijk en staat open voor vragen.

We hebben een team met hart voor uw kind!

De Lukasschool heeft een team om trots op te zijn. Een team dat het beste uit uw kind wil halen en rekening houdt met verschillen. Een team dat afspraken heeft gemaakt over hoe we met elkaar willen communiceren, zich inzet voor veranderingen, keihard werkt wanneer er even een tandje bij moet, zich positief kritisch opstelt en veel lol met elkaar heeft. Laagdrempelig voor ouders en externen en open voor vragen en verbetering.

We zijn een gecertificeerde Jenaplanschool

We gaan uit van de 20 Jenaplanbasisprincipes, waarvan de eerste “Elk mens is uniek” is. Elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Waar de één bijvoorbeeld extra hulp nodig heeft zal de ander uitdaging nodig hebben. Door op die manier naar mensen te kijken heeft elk kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.

We zijn de eerste Rots & Water school in Nederland

Rots & Water is een training voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties. Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen. We leren kinderen de sterke en zwakke kanten van de rots en water te begrijpen en ze op een goede manier te gebruiken. De inhoud van Rots & Water vindt u in de schoolgids beschreven. Mede door bovenstaande inspanningen op sociaal emotioneel gebied zijn we ook “gezonde school” geworden. Hier kunt in de schoolgids meer over lezen.

Wij hebben een continurooster

Tussen de middag blijven al onze kinderen op school. Samen met de stamgroepsleider wordt er gegeten en daarna hebben ze een half uur pauze. Tijdens deze pauze wordt er op verschillende pleinen door al onze kinderen buiten gespeeld. Toezicht wordt gehouden door o.a. de directie, de administratieve kracht, de zorg coördinator, de remedial teacher en de onderwijsassistenten. Dit is zeker voor werkende ouders een voordeel en daarbij hoeft uw kind maar twee keer per dag aan het verkeer deel te nemen.

We trekken erop uit!

Wereld oriëntatie neemt een centrale plaats in binnen het Jenaplanonderwijs. Ervaren, ontdekken en onderzoeken. We doen dit door zoveel mogelijk met de kinderen erop uit te trekken. Ons kamp aan het begin van het schooljaar is daar een mooi voorbeeld van. Met de fiets of bus met z’n allen ergens naar toe gaan en daar rond het kampthema te spelen, ontdekken, vieren en overnachten. Of meedoen aan activiteiten in de Lawei, de Naturij, de bibliotheek, de bioscoop of het sportbedrijf. Daarnaast trekken we, afhankelijk van het thema, erop uit om o.a. een museum, een manege, een bouwplaats, of een natuurgebied te bezoeken.

Inspraak leerlingen vinden we belangrijk

Onze bovenbouwgroepen, groep 6, 7 en 8, houden een aantal keer per schooljaar een stamgroepsvergadering. Hierin mogen de leerlingen vragen stellen, zich kritisch opstellen en ideeën aandragen. Dit wordt dan meegenomen naar de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 12 leerlingen, 3 uit elke bovenbouwstamgroep. Onder leiding van de vertrouwenspersoon wordt dan vergaderd over zaken die uit de stamgroepsvergaderingen zijn gekomen. Deze zaken worden meegenomen naar het MT, OR of waar ze dan ook maar thuishoren. Zo geven we serieus gehoor aan de mening van onze leerlingen.

Inbreng ouders vinden we waardevol

Op verschillende manieren kunnen ouders meedenken of meebeslissen binnen onze school. Meebeslissen is bij wet geregeld via de MR, meedenken kan op vele andere manieren. Via de ouderraad, als stamgroepsouder, in de denktank, tijdens koffieochtenden of zomaar wanneer u een goed idee heeft! Hoe u betrokken kunt zijn bij geledingen leest u in de schoolgids.

Vieren!

Een belangrijke pijler in het Jenaplanonderwijs, naast gesprek, spel en werk, is vieren. We beginnen de meeste ochtenden met een viering in de stamgroep. Op maandagen hebben we een weekopening, een aantal keren per jaar vieren we speciale gelegenheden en we vieren de katholieke feesten. Deze vieringen houden we met de hele school. Door samen te vieren, delen we met elkaar wat ons hoofd en hart bezig houdt. De inbreng van kinderen hierin is zeer groot. Door met z’n allen te vieren leren we naar elkaar te luisteren, van elkaar te genieten, respect te hebben voor elkaar en is het voor sommigen een overwinning om op een podium te staan.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl