• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

ALGEMEEN

Algemeen

Naast de mensen met een eigen stamgroep hebben we ook collega’s die ondersteunend werk doen.

De CPO (Karin Breider) zorgt voor de grote lijnen in de zorg en heeft contact met ouders en externen. Zij is op maandagmiddag, dinsdag t/m donderdag aanwezig.

De CPO (Gerda Eendhuizen) zorgt voor de grote lijnen in de zorg en heeft contact met ouders en externen. Zij is op maandag en dinsdagmiddag aanwezig.

De remedial teacher (Tineke Baas) werkt met de “zorgkinderen” zelf. Zij werkt alle ochtenden.

Onderwijs- en klassenassistentes (Monique Blaauw, Sonja van Eyk en Maaike Klaassen) zijn ondersteunend voor de stamgroepsleiders en werken met individuele kinderen of met groepjes. Ze zijn op verschillende dagen aanwezig.

Met onze administratieve kracht (Alette Wubs) heeft u vaak de eerste contacten. Zij bemant de telefoon, zorgt voor de leerlingadministratie, de info en allerlei hand en span diensten. Zij is, behalve de vrijdag, alle dagen aanwezig.

Onze directeur (Liesbeth Agricola) werkt al meer dan 30 jaar op de Lukasschool. Begonnen als invalkracht in de middenbouw en doorgegroeid van stamgroepsleider bovenbouw, naar adjunct en nu sinds 2008 directeur. Ze ziet oud-leerlingen nu als ouder binnenkomen en ziet de Lukasschool nog steeds als een uitdagende werkomgeving.
Zij is, behalve de vrijdag, alle dagen aanwezig.
 

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl