• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

BELEID GENOTSMIDDELEN

Algemene afspraken hierover zoals vermeld in de schoolgids zijn;

Roken

Een school is een openbaar gebouw en volgens de wet mag daar niet gerookt worden. Medewerkers van de school roken buiten op een plek uit het zicht van de kinderen. Wij verzoeken de ouders niet te roken op het schoolplein wanneer zij de leerlingen halen en/of brengen. Ook tijdens schoolactiviteiten willen we de ouders verzoeken niet te roken in het bijzijn van de leerlingen. Gebeurt dit wel dan kunt u daar op aangesproken worden.

Alcohol

In het schoolgebouw en op het schoolterrein wordt geen alcohol genuttigd en is geen alcohol aanwezig. Ook begeleiders van buitenschoolse activiteiten nuttigen tijdens deze activiteiten geen alcohol. Tijdens bijeenkomsten met een feestelijk karakter wordt geen alcohol genuttigd wanneer er leerlingen bij zijn. Wanneer iemand zich niet aan deze afspraken houdt, volgt een gesprek. Afhankelijk van de ernst van

Overige drugs

Het in bezit hebben, verhandelen of gebruiken van wettelijk verboden stoffen is op school, inclusief het schoolterrein, niet toegestaan. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
 
Op onze school wordt niet expliciet aandacht geschonken aan bovenstaande onderwerpen. Wel wordt er aandacht aan besteed wanneer daar aanleiding toe is tijdens het thema Burgerschap, Nieuwsbegrip, kringgesprekken etc.
de overtreding en bij herhaling kunnen sancties volgen.

Afspraken tijdens kamp

Wanneer we met z’n allen op kamp gaan, doen we dat om elkaar beter te leren kennen in een andere omgeving dan school. Daar hebben we een duidelijke visie over. Wanneer je als ouder meegaat, ben je begeleider en heb je zorg voor je groepje. Wij verwachten van de ouder dat hij zich verantwoordelijk voelt en daar ook naar acteert. Je bent wel op stap met leerlingen. Die van jezelf en van een ander. Natuurlijk zijn het ook erg gezellige dagen en hebben we plezier met elkaar. Bij deze dagen horen afspraken voor de leerlingen en ook voor onszelf. Om het gewoon gezellig met elkaar te hebben zijn de volgende afspraken gemaakt wat betreft roken en alcohol.

Er wordt niet gerookt waar leerlingen bij zijn.
Er wordt geen alcohol gedronken waar leerlingen bij zijn.
Wanneer de ouders tijdens het kamp bij elkaar komen nadat de leerlingen op bed liggen mogen er per persoon twee alcoholische consumpties worden genuttigd.
Er wordt na 1.00 uur geen alcohol geschonken (uitgezonderd de donderdag avond bij het bovenbouw kamp i.v.m. het late tijdstip van de spooktocht).
Het team spreekt met de algemene leiding per avond af welke twee volwassenen geen alcohol nemen.
Worden bovenstaande afspraken niet nageleefd, dan gaat een teamlid met diegene in gesprek en zal er eventueel tot actie worden overgegaan.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl