• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

ZINDELIJKHEID BIJ VIERJARIGEN

Er is geen landelijk beleid. Scholen hebben er diverse soorten beleid voor ontwikkeld.

Onze school
Verreweg de meeste kinderen die bij ons op school komen, zijn door hun natuurlijke ontwikkeling en doordat er thuis aandacht aan is besteed, zindelijk. Het komt dus ook voor dat een kind nog niet zindelijk is. Dit is vervelend voor het kind en lastig voor de stamgroepsleider. Als een kind regelmatig verschoning nodig heeft, dan gaat dit ten koste van de aandacht en de veiligheid van de rest van de groep. Een ongelukje kan natuurlijk altijd. Vanuit het bovenstaande hebben we als school het volgende beleid geformuleerd en zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • is een kind nog niet zindelijk, dan is het toch welkom,
  • ouders noemen dit tijdens het intake gesprek,
  • ouders geven het nog niet zindelijk zijn, later ook aan op het entree formulier,
  • de (toekomstige) stamgroepsleider maakt concrete en heldere afspraken met de ouders,
  • zindelijkheid blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl