• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

AANNAME EN WENMOMENTEN

Landelijk beleid

Als een kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het al komen kennismaken om te wennen aan school.
Dat mag maximaal 5 dagen (of 10 dagdelen).
Scholen mogen kennismakingsdagen ook korter dan 5 dagen doen.
Kennismakingsperiode is ook niet verplicht.
Kinderen die nog geen 4 jaar zijn mogen niet naar school, omdat ze dan nog niet verzekerd zijn.

Onze school

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn mogen drie dagdelen bij ons op school komen wennen, welke dagdelen dat zijn, gaat in overleg met de stamgroepsleider.
Kinderen mogen bij ons naar school op de dag dat ze 4 jaar worden of daarna.
Kinderen die in de maand december jarig zijn, komen wennen in november en gaan in januari naar school.
Voor wenmomenten per maand zie schema hieronder:

Aanname nieuwe onderbouwers
 

Kind 4 in ... Naar school vanaf ... Wenmomenten ...
Augustus begin schooljaar/verjaardag doorschuifdag
September begin schooljaar/verjaardag doorschuifdag
Oktober verjaardag sept/okt
November verjaardag okt/nov
December na kerstvakantie november
Januari na kerstvak/verjaardag nov/jan
Februari verjaardag jan/febr
Maart verjaardag febr/mrt
April verjaardag mrt/apr
Mei verjaardag, als die minimaal een maand voor de zomervakantie is en anders na de zomervakantie apr/mei
Juni verjaardag, als die minimaal een maand voor de zomervakantie is en anders na de zomervakantie mei/doorschuifdag
Juli het nieuwe schooljaar doorschuifdag

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl