• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

BELEID NAJAARSKINDEREN

Doorstroming in de onderbouw
Is een leerling in juni langer dan 5 onderwijsmaanden 1e jaars, d.w.z. is een leerling geboren voor 31 december, dan zal dit kind na de zomervakantie doorstromen als 2e jaars als het kind aan de volgende criteria voldoet:

Taal: leerling beheerst van de einddoelen 1e jaars 1,2,3,7 en 8
Rekenen: leerling beheerst van de einddoelen 1e jaars 1 t/m 6
Sociaal-emotioneel: leerling behaalt op lijst najaarskinderen minimaal 15x optimaal 1 of 2

Einddoelen 1e jaars zijn verwerkt in de registratie gekoppeld aan de aanbod onderbouw, te vinden in de stamgroepsmap.

Alleen in bijzondere gevallen, ter bepaling van de zorgcoördinator, wordt van het bovenstaande afgeweken.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl