• Jong en oud samen aan het bewegen
 • Leren in de natuur
 • Eten in je stamgroep
 • Dagopening
 • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

OUDERGESPREKKEN EN HUISBEZOEKEN

Doel

Oudergesprek
Ouders/verzorgers informeren over de vorderingen van hun kind op alle gebieden.

Huisbezoek
Ontmoeting van de stamgroepsleider met de ouders en het kind in de thuissituatie. Dit kan de stamgroepsleider een breder beeld opleveren van het kind.

Tijdspad

Oudergesprek
Dit gebeurt in november en mei op initiatief van de ouders of de stamgroepsleider, in februari a.d.h.v. het portfolio en in maart met de 8e jaars ouders n.a.v. het leerlingvolgsysteem. De gesprekken duren 15 minuten. Natuurlijk kunnen er ook gesprekken tussendoor plaatsvinden. Dat kan op initiatief van zowel de ouders als van de stamgroepsleider.

Huisbezoek
Huisbezoek vindt plaats tussen september en de kerstvakantie. Het bezoek duurt een half uur tot drie kwartier.

Inhoud

Oudergesprek
De stamgroepsleider informeert de ouders over de vorderingen van het kind op alle gebied. Wanneer het gesprek a.d.h.v. het portfolio is zal daar de nadruk op liggen.

Aandachtspunten:

 • het welbevinden van het kind, thuis en op school
 • zijn er vragen vanuit de ouders/verzorgers
 • contact stamgroepsleider en andere kinderen
 • fysieke gesteldheid/motoriek
 • werk: taal en rekenen, taakgerichtheid en zelfstandigheid
 • spel
 • kunstzinnige vorming
 • viering


Huisbezoek
De stamgroepsleider maakt met de ouders/verzorgers een afspraak om langs te komen. Het huisbezoek duurt een half uur tot drie kwartier.

Aandachtspunten:

 • voelt het kind zich thuis in de groep
 • algemene indruk van het kind in de nieuwe stamgroep vanuit de stamgroepsleider en ouder
 • contact met de stamgroepsleider en andere kinderen
 • fysieke gesteldheid
 • de sfeer tijdens het huisbezoek


Organisatie

Oudergesprek
Twee weken van te voren hangt de stamgroepsleider invulformulieren op voor de ouders, de boco’s zorgen ervoor dat er een stukje over in de info komt. Wil de stamgroepsleider zelf een gesprek aanvragen dan neem hij/zij contact op met de ouders/verzorgers. Na elk gesprek rapporteert de stamgroepsleider in het format “oudergesprekken” en deze wordt in het kinddossier van de stamgroep bewaard.

Gescheiden ouders zien we het liefst samen komen. Wanneer er echter sprake is van (communicatie) problemen tussen de ouders, dan is er met beide ouders een gesprek. Ouders moeten hiervoor zelf intekenen, bij gesprekken op uitnodiging zal de stamgroepsleider beide ouders apart uitnodigen. Wanneer een ouder niet bij het gesprek aanwezig kan zijn mag hij/zij met een ondertekend mandaat zijn/haar huidige partner naar het gesprek laten gaan.

Huisbezoek
De stamgroepsleider maakt een afspraak met de ouders/verzorgers om langs te komen. Naderhand rapporteert hij/zij  in het format “oudergesprekken”, die bewaard wordt  in het kinddossier van de stamgroep. Bij gescheiden ouders gaat de stamgroepsleider op huisbezoek waar het kind de meeste tijd woont.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl