• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

OVER ROTS & WATER

Rots & Water

Een aantal jaren geleden kwamen we als school voor het eerst in aanraking met het programma Rots & Water. We waren zo enthousiast, dat we geïnvesteerd hebben in Rots & Water nascholing en materialen. Ondertussen is bijna ons hele team Rots & Water trainer. Elk schooljaar zullen de lessen Rots & Water structureel in elke groep gegeven worden: aan het begin van het schooljaar en na de voorjaarsvakantie. Er is een werkgroep Rots & Water die een 4-jarenplan heeft geschreven en mede zorgt voor voor het opnemen van Rots & Water binnen onze school.

De 8e jaars sluiten hun Rots & Water schoolloopbaan af met het doorslaan van een plankje.

Wat is Rots & Water?

Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.
Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.

Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken.

Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan en compromissen kunnen maken.

Sommige kinderen kunnen dus iets meer rots ontwikkelen en anderen meer water.

We oefenen Rots & Water via oefeningen, dramaspelletjes en rollenspelen in:

Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet of juist wel wilt
Kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt; en dan stoppen
Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander (water). Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen (rots)
Meer zelfvertrouwen hebben, maar ook vertrouwen in een ander
Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen
Ruzies voorkomen of oplossen
Zeggen wat je voelt of denkt
Iets voor een groep durven zeggen of doen.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl