• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

ROTS & WATER LIED

Rots & Water lied

We hebben een lied bedacht over Rots & Water. Dit lied hebben we gezongen tijdens ons Rots & Waterkamp in september 2011.

Natuurlijk zingen we het ook nu nog vaak!

Dit lied wordt gezongen op de melodie van “Wild Rover”.

Rots & Waterlied

Er leefde een volkje, alleen op een rots
Niet aardig, behulpzaam, maar nukkig en trots
Ze deelden niets samen, geen steen en geen vuur
Dit kon zo niet goed gaan op de lange duur

Refrein

Want door rots en water….
Weet ik wie ik wil zijn
Ik heb bei…de hard nodig
Om gelukki…g te zijn

Er leefde een volkje, gezellig aan zee
Veel water en schelpen, die namen ze mee
Ze leefden echt samen, maar deden niet veel
Geen actie, geen spanning en dus geen geheel

Refrein

Want door rots en water….
Weet ik wie ik wil zijn
Ik heb bei…de hard nodig
Om gelukki…g te zijn

Als wij met z’n allen op onderzoek gaan
Ontdekken we samen elkanders bestaan
We worden nieuwsgierig en merken meteen
Dat samen veel leuker kan zijn dan alleen

Refrein

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl