• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat ze zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind(eren).

Dat houdt in dat ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de stamgroepsleider. Ouders tonen belangstelling, scheppen thuis voorwaarden om tot ontwikkeling te komen en begeleiden hun kind daarbij zo nodig.

Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen respect voor het team van de school.

Wij willen als school graag investeren in ouderbetrokkenheid, ook al omdat bewezen is dat het kind er beter van wordt. In de missie van de school (schoolgids) staat beschreven hoe wij willen communiceren met kinderen, met elkaar en met ouders.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl