• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

STAMGROEPSOUDERS

Stamgroepsouders

Binnen onze school zijn stamgroepsouders zeer actief.

Per stamgroep zijn er twee stamgroepsouders die minimaal twee jaar bij dezelfde stamgroep betrokken zijn. Ze worden gekozen door de stamgroepsleider en bekend gemaakt door middle van een foto bij de stamgroepsdeur. Deze ouders coördineren ouderhulp, organiseren de luizencontrole, overleggen samen met de stamgroepsleider over activiteiten, informeren nieuwe ouders, verzorgen attenties bij lief en leed en maken ouders enthousiast voor verschillende activiteiten en ouderavonden. Ze zijn ook een soort brug tussen stamgroep en de ouders.

Als stamgroepsouder heeft u regelmatig overleg met de stamgroepsleider en drie keer per jaar met alle stamgroepsouders samen.

Dit overleg wordt voorgezeten door de directeur.

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl