• Jong en oud samen aan het bewegen
  • Leren in de natuur
  • Eten in je stamgroep
  • Dagopening
  • Zelfstandig werken

Jong en oud samen aan het bewegen

Leren in de natuur

Eten in je stamgroep

Dagopening

Zelfstandig werken

HULP INSTANTIES

Hulp Instanties

Kindpakket / Leergeld
GGD Fryslan
Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoedadvies
Positief Opvoeden
Cedin
Rijksoverheid
Aleida Bakker Veranderdeskundige van "In control naar in contact" 

St. Lukas     Pier Panderstraat 3, 9203 SG Drachten     t 0512 - 36 05 36     info@stlukas.nl